13.30 น. 10 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายสาธร วงศ์หนองเตย หัวหน้าทีม “ตรังพัฒนาเมืองตรัง” ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หมายเลข 2 เปิดอบรมผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอย่างเข้มข้น

โดยมีผู้สมัครร่วมอุดมการณ์กว่า 18 คน พร้อมกับเปิดประสบการณ์การเมืองสุจริต เรียกร้องให้ทุกคนหนักแน่นว่า “แพ้คือ..แพ้” แต่..ทุกพื้นที่มีคนหัวใจแกร่ง สุดท้ายประชาชนยอมรับ

“แนวทางผมไม่ซื้อเสียง” นายสาธร วงศ์หนองเตย เรียกร้องลูกทีม “อย่าหวั่นไหว อย่ากังวล ให้ยืนบนแนวทางที่ถูกต้อง” เพราะมันคือแผลทิ่มแทงใจไปตลอดหากได้ “หาเสียงเหนื่อยหนัก แต่หากได้รับเลือก
ยิ่งต้องเหนื่อยกว่า..!”

นี่คือ การเมืองใหม่ประชาชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม “เสียงคนตรังต้องดังเท่ากันทุกคน”

หรอยครับ หรอย ๆๆ เบอร์ 2  พี่น้องเห้อ