ตรัง – เกษตรกรหันปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจทางเลือกแซมพืชหลัก

ตรัง – เกษตรกร หันปลูกโกโก้แซมในพืชหลัก เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก โดยทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท เพื่อให้มีตลาดรองรับที่ชัดเจน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ปัญหาราคายางพารา และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง พยายามปรับเปลี่ยนตนเองในการทำการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกพืชแซมในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ล่าสุด พบว่าในจังหวัดตรัง ขณะนี้เกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกโกโก้แซมในพื้นที่สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแซมพืชชนิดอื่นๆกันเป็นจำนวนมาก เพราะมองว่าตลาดความต้องการโกโก้มีเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ป้อนตลาดต่างๆได้จำนวนมาก

โดยเฉพาะที่สวนมะละกอ ของนายสุเทพ เอี่ยมอักษร อายุ 49 ปี เกษตรกรชาว หมู่ 4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่หันปลูกโกโก้ เพื่อเป็นพืชแซมในสวนยางพารา โดยนายสุเทพ กล่าวว่า ในจังหวัดตรังเกษตรกรหันปลูกโกโก้กันมากขึ้น เพราะมองว่าตลาดกว้างและสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของตนเองทำสัญญากับบริษัทในการขายคืนในราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 8 บาท ปลูกไว้ทั้งหมด 3,000 ต้น โดยแบ่งเป็นปลูกนำร่อง หรือแปลงทดลอง จำนวน 400 ต้น อายุได้ 15 เดือน 7 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ส่วนมากจะปลูกเป็นพืชแซม เหตุที่ปลูกเป็นพืชแซม เพราะจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ หรือหากใครมีพื้นที่จำกัด ก็จะทำให้ได้ผลผลิตจากพื้นที่เดิมเพิ่มขึ้น

นายสุเทพ กล่าวว่า ในส่วนของตนเองปลูกแซมในยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว และสวนมะละกอ นอกจากนั้นยังปลูกเป็นพืชเชิงเดียวคู่กับกล้วยน้ำหว้าอีก 1 แปลง โดยตนเองมองว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรมากขึ้น มองหาพืชชนิดใหม่ มาปลูกแซมในพื้นที่เดิม หรือจะเป็นปลูกเป็นเชิงเดี่ยวก็ต้องศึกษา สำหรับโกโก้จากการศึกษาเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ และพบว่าคนใต้สามารถจะปลูกแซมพืชหลัก น่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเกษตรกร เพราะในพื้นที่ภาคใต้มีความเหมาะสม เพราะโกโก้ต้องการความชื้น สภาพอากาศภาคใต้จึงเหมาะมาก และคิดว่าจะให้ผลผลิตให้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ โกโก้ไม่ชอบปุ๋ยเคมี แต่จะใช้ปุ๋ยคอก จะให้ต้นแข็งแรง และเติบโตดี จึงคิดว่าเป็นพืชทางเลือกที่ดี