กระบี่ แจงชาวอินเดียติดเชื้อโควิด19 รายที่ 21 รักษาตัวที่รพ.กระบี่ อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย ระบุ ผลการตรวจพบซากเชื้อไวรัสโควิด19 ปริมาณน้อย มีโอกาสต่ำมากที่จะแพร่เชื้อ ให้ผู้อื่น พร้อม ตรวจผู้ใกล้ชิดใน ครอบครัว 4ราย และไทม์ไลน์ 30 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ
วันที่ 11 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ทันตแพทย์วศิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมร่วม แถลงข่าวจากกรณีชาวอินเดียติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่ 21 ของจังหวัดกระบี่ ว่า ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยรายนี้พบเชื้อจากการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ผลการตรวจพบซากเชื้อไวรัสโควิด-19 ปริมาณน้อย และตรวจพบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งแปลผลได้ว่าเป็นการติดเชื้อมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและมีโอกาสต่ำมากที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
และจากการค้นหาติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ผู้สัมผัสในครอบครัวเดียวกัน ผู้สัมผัสในชุมชน ผู้สัมผัสในยานพาหนะ และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกรายได้รับการติดตาม และเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ และได้มีการแยกกักในพื้นที่กักกันโรค (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานการกักกันโรค (Quarantine)
พร้อมกันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการควบคุมโรค ดำเนินการค้นหา ติดตาม ผู้สัมผัสโดยแยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแยกกักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ มีการเฝ้าระวังและติดตามอาการป่วยเป็นเวลา 14 วัน ค้นหาผู้สัมผัสในชุมชนเพิ่มเติมมีการทําความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวที่อาจสัมผัสเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานการทำความสะอาด ได้แก่ เรือเฟอรี่ โรงพยาบาล ชุมชน บ้านพัก โดยดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานกรมควบคุมโรคติดต่อ
สำหรับประชาชนจังหวัดกระบี่ ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก สิ่งที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันโควิด-19 โดยใช้หลัก D – M – H – T (เสมือนวัคซีนป้องกันโรค) ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หรืออยู่ในที่สาธารณะ H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของตนเอง หากพบว่ามีอาการป่วย และมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง ให้พบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีความจำเป็นจะต้องไปในที่ชุมชนให้ใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ และสแกน QR Code ไทยชนะทุกครั้ง