วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเสน่ห์ รักวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยผู้สมัครส.อบจ.สงขลา และผู้สนับสนุนและผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงผู้สมัครทั้ง 36 เขตเข้าร่วม…..

นาย เสน่ห์ รักวงค์ ผอ.สนง.กกต.สงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มี ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ วันนี้จึงมีการชี้แจงผู้สมัคร นายก และ ส.อบจ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้งอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ….

ทั้งนี้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ให้ความสนใจฟังอย่างตั้งใจซึ่งใช้เวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง…..