ผวจ.กระบี่. กล่าว กระบี่สะอาดและปลอดภัย สั่งแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 21 ออกนอกพื้นที่ เพื่อตรวจหาเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ ให้สะอาดพร้อมรับนักท่องเที่ยว .
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีชายชาวอินเดีย วัย 37 ปี ผู้ติดเชื้อรายที่ 21 ของจังหวัดกระบี่ ว่า จังหวัดกระบี่ได้มีการนำผู้ติดเชื้อและ ผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกราย ออกนอกพื้นที่ เพื่อตรวจหาเชื้อ กักตัว ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด 14 วัน และพร้อมทำการรักษาทันทีหากพบความผิดปกติ ส่วนพื้นที่เสี่ยงทุกจุดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยละเอียด แม้คาดว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวมีการติดเชื้อมาก่อนการพบเชื้อมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่การดำเนินการยังคงมาตรฐานของความเข้มงวด และรวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมทุกด้านนับตั้งแต่เกิดการระบาดตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข ห้องแลปที่สามารถตรวจหาเชื้อและทราบผลอย่างรวดเร็ว ตรวจได้มากถึง 200 ราย ต่อวัน สถานที่ Quarantine สำหรับเฝ้าระวัง ตรวจติดตามอาการ หรือรักษา มากกว่า 100 เตียง ทำให้มั่นใจในความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกระบี่ดำเนินมาตรการทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เป็นหัวใจสำคัญ และขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัดโดยไม่จำเป็น โหลด App. หมอชนะ ไว้ใน Smart Phone ติดตัวไว้ เพื่อบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายของตนเอง ทำให้ง่ายต่อการประเมินความเสี่ยงหรือติดตามตัวกรณีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจะสามารถเข้ารับการตรวจได้อย่างรวดเร็ว สถานประกอบการทุกแห่งมี QR CODE ไทยชนะ เพื่อผู้ใช้บริการได้สแกน เพื่อรักษาพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้คงเป็นพื้นที่ปลอดภัย