วันที่ 7 พ.ย.63 นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมและสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จังหวัดกระบี่ว่า พบผู้ติดเชื้อรายที่ 21 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลกระบี่ โดย เป็นนักธุรกิจชาวอินเดีย 1 ราย อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ และได้มีการกักตัวทันทีเมื่อพบอาการเข้าข่าย

 

โดยชายคนดังกล่าว เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 4 พ.ย. แต่การตรวจครั้งแรก ผลการตรวจไม่ยืนยันอย่างชัดเจน จึงนำตัวอย่างเข้าแลปตรวจซ้ำอีก 2 ต้องนำเข้าเข้าแลปอีก 2 ครั้ง พบผลเป็นบวก

 

“กรณีดังกล่าวยังไม่ยืนยันว่าเป็นเชื้อที่สามารถแพร่ระบาดได้ หรือเป็นซากเชื้อที่ไม่สามารถแพร่ระบาดได้ที่ต้องรอผลการตรวจสารพันธุกรรมยืนยัน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ระยะหนึ่งแล้ว” รองผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าว และว่า

ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เก็บตัวอย่างบุคคลในครอบครัว 4 คน ตรวจเชื้อพบผลเป็นลบ และนำผู้สัมผัสทุกรายที่ได้จากการสอบสวนโรคเข้าตรวจเชื้อและกักตัวไว้

 

ขณะที่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นไปตามที่จังหวัดกระบี่ได้ประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการเข้มการเฝ้าระวัง โดย อสม.ในทุกพื้นที่ และมีการสุ่มตรวจในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 

ดังนั้นในการพบเชื้อครั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่นำผู้สัมผัสทั้งหมดรวมประมาณ 20 คน มาตรวจหาเชื้อและต้องกักตัวไว้ รอการตรวจซ้ำครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จนมั่สใจ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนัก จังหวัดกระบี่มีความพร้อมในการควบคุม ป้องกัน และการรักษา ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนได้มั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ ว่าจะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้

 

ผู้ว่าฯกระบี่ กล่าวต่อว่า ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังแหล่งชุมชน ผู้คนหนาแน่น หากจะเข้าไปต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด คือมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ และอย่าลืมโหลด แอป หมอชนะ ไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อสามารถเตือนเมื่อเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ หรือตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนที่ของตนเอง เพราะหากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง จะได้รับการดูแลและตรวจสอบความเสี่ยงจากสาธารณสุข และที่สำคัญคือการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ได้ถือปฏิบัติ

สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน เดินทางมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ สัมผัสผู้คน 11 ราย หลังจากนั้นเดินทางมายังเกาะพีพี ซึ่งเป็นบ้านพักและสถานประกอบการ สัมผัสผู้คน 8 ราย วันที่ 5 พฤศจิกายน ได้รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลกระบี่วันที่ 6 พฤศจิกายน ผลการตรวจยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 ภูเก็ต ตรวจพบสานพันธุกรรมของเชื้อไวรับโคโรน่า 2019 และเก็บตัวอย่างส่งตรวจและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ ผลตรวจ RT-PCR เป็น Inconclusive วันที่ 7 พฤศจิกายน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 อีกครั้ง ขณะนี้กำลังรอผลการยืนยัน และมีการสัมผัสผู้คนทั้งสิ้น 19 ราย