จังหวัดพัทลุงเตรียมความพร้อมเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง
ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มาทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงปิดทองยอดเสาหลักเมือง และทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง ในวันและเวลาสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อรองรับการเสด็จพระราชดำเนินฯ มาทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงปิดทองยอดเสาหลักเมือง และทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงจึงกำหนดจัดพิธีปักเสาหลักเมืองและการสมโภชหลักเมืองพัทลุง ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ซึ่งเมื่อวานนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองมายังบริเวณศาลหลักเมือง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บท 12 ตำนาน พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบศาลหลักเมือง ขณะที่วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) มีพิธีบวงสรวงเทพยดา ทั้ง 8 ทิศ โดยพระมหาราชครูพิธีฯ และพิธีปลุกเสกเสาหลักเมือง แผ่นยันต์สุริยาทรงกลด แผ่นยันต์สยมภูว์ และดินทั้ง 4 ทิศ ส่วนในวันพรุ่งนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2563) จะมีพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองประดิษฐาน รำมโนราห์ สมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง
นอกจากพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองแล้ว จังหวัดพัทลุงได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญดินจากสถานที่พลีดินจากสี่ทิศของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ แหล่งที่ 1 ทิศใต้ ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน แหล่งที่ 2 ทิศตะวันออก ณ วัดป่าขอม ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง แหล่งที่ 3 ทิศตะวันตก ณ วัดตะแพน ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต และแหล่งที่ 4 ทิศเหนือ ณ วัดทุ่งเตง ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จากนั้นขบวนแห่พิธีอัญเชิญดินมายังบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อประกอบพิธีต่อไป ————————————————-

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง