วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณพื้นที่แห่งใหม่ ในการก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนคร (ส่วนหน้า) อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายเฉลิมชัย -นางสมนึก คุรุอำโพธิ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารทันตกรรมและอาคารกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม (อาคารคุรุอำโพธิ์-คงสุวรรณ)โรงพยาบาลสิงหนคร(สวนหน้า) โดยมี พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในอ.สิงหนคร นพ. …สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร รวมถึงพ่อค้านักธุรกิจและประชาชน เข้าร่วมพิธี….

และเมื่อถึงเวลา 9.15 น. ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีนายเฉลิมขัยได้จุดธูปเทียนบวงสรวงเทวดาบูชาศิลาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ โดยมีนายธีระศักดิ์ ชูเพ็ง หรือ “หมอเดียร์” อ่านโองการบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ จากนั้น นายเฉลิมพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมเจิมและปิดทองที่แผ่นศิลาฤกษ์ แผ่นอิฐ ทอง นาค เงิน ไม้มงคล แล้วตอกไม้มงคล วางอิฐ ทอง นาค เงิน และวางแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์ปะพรหมน้ำพระพุทธมนต์ที่หลุมศิลาฤกษ์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นอันเสร็จพเสร็จสิ้นพิธี …..

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสิงหนครหลังเก่า ปัจจุบันกำลังประสบปัญแออัด เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันสถานที่ไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งทำเลของโรงพยาบาลหลังเก่าอยู่ไกลชุมชน ประชาชนต้องเดินจากถนนสายหลักเข้าไปอีกกว่า 3 กิโลเมตร ประกอบกับทางโรงพยาบาลได้มาปรึกษาปัญหาดังกล่าว ตนจึงดำเนินการโดยประสานขอใช้พื้นที่สาธารณะติดถนน สิงหนคร-สทิงพระ จำนวน 15 ไร่ พร้อมกับปรับพื้นที่และบริจาคเงินอีก 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร ในการรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวสิงหนคร และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากผู้ใจบุญที่อยากร่วมกันทำบุญ สร้างโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้า ก็สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสิงหนคร…..