หาดใหญ่รักธรรมชาติงดทิ้งขยะลงทะเล

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดการประชุมนำเสนอมาตรการลดปริมาณขยะทะเลภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณคลองและปากแม่น้ำที่สำคัญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีปริมาณลดลง โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีและนางสาวราตรี​ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกันส่งมอบทุ่นดักขยะและเรือให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ได้แก่ตัวแทนจากปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร,แม่น้ำตาปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี,คลองปากอ่าวควนขนุน จังหวัดพัทลุง,คลองลำทับ จังหวัดพัทลุง,อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา,อบต.เทพา จังหวัดสงขลา,อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชและตัวแทนจากจังหวัดชุมพร เพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมทางทะเลและทางบกอีกด้วย