วิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมจัด “มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้” ดึงพระนักเทศน์พระมหาสมปอง สร้างสีสันคู่คุณธรรม

9 ม.ค. 62 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของห้างฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 นี้

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ ตามสาขาวิชาที่เรียน ให้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการศึกษาวิทยาลัยชุมชนต่อสาธารณชน เป็นการร่วมมือในด้านการส่งเสริมคุณภาพทางด้านการศึกษาในรูปแบบของวิยาลัยชุมชน

“ไฮไลท์สำหรับงานมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมละคุณภาพ ภายในงานมีการบรรยาย เทศ@ทอล์ก โดย พระมหาสมปอง เป็นการบรรยายอย่างสนุกสนานให้กับประชาชน และเยาวชน ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ตามสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป ยังมีการประกวดคุณลักษณะของเยาวชนยุคใหม่ เกี่ยวข้องด้านการพูด การสื่อสาร ความคิด เป็นการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์”

นายนิยม กล่าวอีกว่า การจัดนิทรรศการนำเสนอสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวกับหลักสูตร บริการด้านวิชาการและงานวิจัย ในฐานะวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ในส่วนของหน้างานมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP จาก 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา เป็นการสร้างโอกาสคนในชุมชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น