กยท.ถกสมาคมคนกรีดยางฯ
กำหนด7มาตรการแก้ราคาผันผวน

 

วันนี้(4 พฤศจิกายน 2563) เวลาประมาณ 13.00 น. ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาฉวาง ได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราผันผวน ระหว่างสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย (ส.ค.ย.) เผยว่า การประชุมวันนี้ มีผู้บริหาร กยท. ให้ท่านเข้าร่วม อาทิ รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (ร.ผวก.กยท.), ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง(กยท.ข.ตก) รวมถึงผู้อำนวยการตลาดกลาง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการแก้ปัญญาราคายางร่วมกันว่า

1. ตั้ง “ศูนย์รับเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางผันผวน”, 2. บริหารจัดการการซื้อ-ขายยางผ่านตลาดกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, 3. ให้ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ขยายการดำเนินงานยางมาที่กองจัดการโรงงาน 3(ยางมัดบรรจุถุงพลาสติก), 4.|ให้ กยท. และสถาบันเกษตรกร เตรียมสถานที่จัดเก็บยางเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ, 5. ให้ กยท.นำเสนอโครงการชะลอการขายยางแผ่นรมควันทั่วประเทศ โดยให้มีวงเงินหมุนเวียนแก่สถาบันฯเพียงพอ, 6. ให้ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เพิ่มช่องทางการขายยาง ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อและ หน่วยธุรกิจการยาง กยท. 7. ให้ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชดำเนินการเปิดตลาดรับซื้อ น้ำยางสดเต็มรูปแบบ

“หลังจากนี้ สถานการณ์ราคายางพาราจะเป็นอย่างไร ต้องรอติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าจากรัฐบาล และ กยท.กันต่อไป” นายมนัส กล่าว