สมาพันธ์ครู 3 จชต. จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีพลตำรวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อม นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบและครูในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีครูเสียชีวิตในหตุการณ์ความไม่สงบ 182 ราย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในแวดวงการศึกษาไทย วันนี้จึงเป็นวันที่ครูในพื้นที่จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพราะครูถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของครูทุกกลุ่ม ทุกสถาบันให้รักกัน อยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข ไม่แตกแยกและพร้อมร่วมมือร่วมใจกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า ต้องขอโทษครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากเป็นผู้แทนของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขเป็นระยะเวลานาน และเป็นที่น่ายินดีตั้งแต่ปี 2557 ที่รัฐบาล คสช.เข้าบริหารงานบ้านเมือง มีสถิติพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

”รัฐบาลบรรจุปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี เน้นการพูดคุยเพื่อเจรจาตกลง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน”

นายภาณุ กล่าวต่อว่า  ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ดูแลเด็กและเยาวชนในประเทศให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ออกกฎหมายอื่นๆ ทั้งสิ้น 321 ฉบับ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง

สำหรับกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ในช่วงเวลา 07.00 น. มีการทำพิธีถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้ง สำหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธ และละหมาดฮายัต สำหรับครูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของครูผู้เสียสละได้สู่สุคติ และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 5 ล้านบาท