02.พ.ย.63 08.00-11.30 น. เรียกได้ว่าวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ 3 มีเรื่องให้น่าจับตามองกับช่วงเวลาจับลำดับหมายเลยว่า ผู้สมัครคนไหนได้หมายเลขใด

งานมีทั้งเสียงเฮและความเงียบ ด้วยผู้สมัครนายก.อบจ.สงขลา ที่ได้เบอร์ 1 และเบอร์ 4 ไร้กองเชียร์ แม้จะได้เบอร์ 1 ที่ทุกคนคาดหวัง บรรยากาศก็เงียบกริบทันทีที่จับได้

ขณะที่เบอร์ 2 และ|3 มีเสียงเฮลั่น! ในยกแรกของศึกเลือกตั้ง ที่ต่างฝ่ายก็จัดเตรียมกองเซียร์มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ ผู้สมัคร นายก อบจ. สงขลา เบอร์ 1 ได้แก่
นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์
เบอร์ 2 พ.อ.(พิเศษ)สุชาติ จันทรโชติกุล
เบอร์ 3ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์
เบอร์ 4 นางภัทราวรรณ ขำตรี