“ไพเจน” ขอพรพระพรหม อบจ.สงขลา
ก่อนนำทีมสมัครนายกฯ-จับได้เบอร์ 3

2 พฤศจิกายน 63 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. – สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตั้งแต่เช้า

เมื่อมาถึง ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ได้นำทีมผู้ร่วมสมัครไปสักการะ ไหว้ขอพรพระพรหม โดยได้เดินขึ้นในทางทิศตะวันตก ถวายพวงมาลัยและวางไว้ให้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดของศาลพระพรหม ตามความศรัทธาและความเชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ตนเองและทีมผู้ร่วมสมัครทุกท่าน ก่อนเข้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ ลงเวลา และยื่นเอกสารสมัครนายก อบจ.สงขลา ตามลำดับ

โดย ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน.มากสุวรรณ์ ซึ่งลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ จับสลากได้ เบอร์ 3 จากผู้สมัครทั้งหมด 4 คน