วันนี้ (2 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บรรยากาศการรับสมัคร นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. วันแรกที่จังหวัดยะลา ซึ่งอดีตนายก อบจ.ยะลา หลายสมัย นำทีมยะลาพัฒนา พร้อมผู้สมัครสมาชิก เดินทางมายังสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.00 น. ท่ามกลางการให้กำลังใจของบรรดากองเชียร์ ผู้ให้การสนับสนุน เป็นจำนวนมาก

 

โดยเมื่อถึงเวลา 08.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ได้เปิดรับสมัคร มีผู้สมัครตำแหน่งนายก อบจ.จำนวน 1 รายคือ นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลาหลายสมัย ยกทีมสมาชิก ทีมยะลาพัฒนา เข้าสมัครสมาชิก สจ. ครบทุกเขต

 

ขณะที่ เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมาชิกมากกว่า 1 คน มีจำนวน 8 เขต เจ้าหน้าที่ ได้มีการจับสลาก เพื่อกำหนดหมายเลขของผู้สมัคร ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

หลังจากรับสมัครเสร็จสิ้น บรรดากองเชียร์ผู้ให้การสนับสนุน ทีมยะลาพัฒนา ได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้สมัครนายก อบจ.ยะลา และสมาชิก แม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในพื้นที่ก็ตาม

 

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. โดยก่อนเริ่มรับสมัครเวลา 08.30 น. มีผู้สมัครเดินทางมาจำนวนมาก ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครในตำแหน่งนายก อบจ.เพียงรายเดียว ส่วน สจ.สมัครมากกว่า 1 คน มี8 เขต จึงต้องจับสลากหมายเลข และทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

“การเลือกตั้งครั้งนี้ ห่างเหินกันมานาน จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนับเป็นนิมิตหมายที่ดี รวมทั้งสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจมีคุณสมบัติ อาสามารับใช้ประเทศชาติ บ้านเมือง ก็มาสมัครได้ ซึ่งวันสุดท้ายรับสมัครคือวันที่ 6 พ.ย. 2563” นายวรเชษฐ์ กล่าว และว่า

 

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องตรวจสอบเอกสารความพร้อมต่างๆ ทั้งทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เมื่อถึงเวลาที่ประกาศรายชื่อ ให้ตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่ไหน เพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างที่ได้ตั้งใจไว้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
#การเลือกตั้ง อบจ.ยะลา