วันนี้ (2 พ.ย. 63) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นราธิวาส และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นราธิวาส วันแรกบรรยากาศคึกคัก บรรดากองเชียร์ กว่า 500 คน แห่มาให้กำลังใจผู้สมัครคึกคักตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดรับสมัครเวลา 08.30 น. โดยมีการถือป้ายรูปผู้สมัคร และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจ
สำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบจ.นราธิวาส ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง ใน 13 อำเภอ ช่วงเช้ามีอดีตสมาชิกหน้าเก่าและผู้สมัครหน้าใหม่นำเอกสารมายื่นสมัคร จำนวน 35 คน โดยเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเกิน 1 คนขึ้นไป ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการจับสลากเพื่อให้ผู้สมัครรับหมายเลขตามระเบียบ กกต. ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ของจังหวัดนราธิวาส มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 30 เขต มีผู้มีสิทธิ์ 548,192 คน จากจำนวนประชากรทั้งจังหวัด 808,020 คน จะเปิดทำการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563