“รมต.ถาวร”ตรวจท่าอากาศยานระนอง
ภายใต้แนวคิด “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

 

วันนี้(2 พฤศจิกายน 2563) นายถาวร. เสนเนียม. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง ณ ท่าอากาศยานระนอง โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม, นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย, นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน, นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รายงานสรุปการดำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานระนอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดระนอง โดยการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการครั้งนี้เป็นตรวจราชการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดระนอง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับแผนการดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง ปี 2563 – 2570 มีโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง ดังนี้

– จัดหาพื้นที่ท่าอากาศยาน จากเดิม 2,447 ไร่ เพิ่มขึ้น 180 ไร่ (ที่ดิน สปก.) เป็น 2,627 ไร่
– ก่อสร้างทางวิ่ง เพิ่มความยาวทางวิ่ง ปัจจุบัน 2,000×45 เมตร รองรับได้ B737 A320 ( 180 ทีนั่ง) ภายในประเทศเท่านั้น เพิ่มความยาวทางวิ่ง เป็น 2,500×45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 A320 ขนาด 180 – 220 ที่นั่ง ภายในและต่างประเทศแถบเอเชีย (ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น) และไหล่ทางวิ่ง ข้างละ 7.50 เมตร โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567
-การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบ ในปี 2567
– ขยายลานจอดอากาศยาน จาก 120 x 180 เมตร จอด Boeing 737 ได้ 3 ลำ จอดเฮลิคอปเตอร์ ได้ 6 ลำ ขยายลานจอดอากาศยาน เป็น 135 x 350 เมตร สามารถจอด Boeing 737 ได้ 6 ลำ
– ทางขับ จากเดิม ขนาด 196 x 23 เมตร จำนวน 2 เส้น เป็นสร้างทางขับขนาน ระยะทาง 1,720 x 45 เมตร

ทั้งนี้ ภายหลังพัฒนาท่าอากาศยานระนองแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 300 คน/ชั่วโมง เป็น 700 คน/ ชั่วโมง หรือ 2 ล้านคนต่อปี