เมื่อวันที่ 31 ต.ค.นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ปรับตัวผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นได้ตามปกติเมื่อราคายางมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ตลาดกลาง กยท. ปิดตลาดเฉลี่ยที่ราคา 80.34 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.62 บาท/ก.ก. จากราคาเมื่อเปิดตลาด และราคาน้ำยางในตลาดเอกชนมีการปรับตัวลดลง ซึ่งชะลอตัวตามกลไกตลาด ซึ่งรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการรองรับ

โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ กยท. และ กรมวิชาการเกษตร ทำการตรวจสอบสต๊อกและการซื้อขายยางของผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ว่าเป็นไปตามกลไกการซื้อขายปกติของตลาดหรือไม่ เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของกระทรวงพาณิชย์
ในส่วนของ กยท. ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการเข้าซื้อเพื่อพะยุงราคายางในตลาดเมื่อราคายางลดลงอย่างผิดปกติ รวมถึงมาตรการชะลอการขายยาง เพื่อการบริหารปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ตลาดและเมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 กยท.ได้จัดประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปขั้นต้น โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมน้ำยางข้นไทย เพื่อร่วมหารือมาตรการการช่วยเหลือและสนับสนุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาในสถานการณ์ราคายางรวมถึงปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมยางในปัจจุบัน
“ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่าได้กังวลใจในเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศยังคงมีสูง และปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดยังคงมีน้อย เนื่อบจากปริมาณฝนที่ตกชุกทั่วประเทศ รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมของประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ทำให้ราคายางยังจะคงอยู่ในทิศทางที่ดี ชาวสวนยางสามารถเก็บยางไว้ในวันหยุด เพื่อนำออกไปขายในวันทำการจะได้ราคาที่ดีกว่า”

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การซื้อขายยางพาราของ 5 เสือยางพาราเปิดราคารับซื้อหน้าโรงงาน โดย บริษัท วงศ์บัณฑิต รับซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ราคา 75.00 บาท/ก.ก. บริษัท ศรีตรังรับซื้อราคา 74.00 บาท/ก.ก. บริษัท เซาท์แลนด์ 74.00 บาท/ก.ก. และ บริษัท ไทยฮั๊ว รับซื้อราคา 77.00 บาท/ก.ก. ส่วนโรงงานทั่วไปเปิดราคาหน้าโรงงาน 74.00 – 75.00 บาท/ก.ก.