คุณประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “ Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ” จาก รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ เนื่องในวัน “ วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ”

ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน โดยหาดทิพย์ได้รับรางวัลนี้ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมา ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา