27 ต.ค. 63 ณ ศาลาประชาคม อ.สะเดา จ.สงขลา ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียน อ.สะเดา ร่วมกับนางสุดา ยาอีด เกษตร อ.สะเดาได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ การปลูกและการดูแลรักษาทุเรียน ให้กับสมาชิกในกลุ่มรวมถึงผู้ที่สนใจกว่า 100 คน โดยมีวิทยากรผู้ที่เชี่ยวชาญเช่น นายถาวร อนิวัฒน์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียน จาก จ.ชุมพร มากว่า 30 ปี

สำหรับการอบรมมีทั้งการจัดการระบบสวน การจัดการระบบน้ำ การดูแลรักษาทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว นอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่มเข้าฐานเรียนรู้รวม 4 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ดิน ฐานที่ 2 การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานที่ 3 โรคและแมลงศัตรูทุเรียน ฐานที่ 4 การผลิตเชื้อราไตรเคอร์เดอร์ม่า พร้อมทั้งวิธีป้องกันและรักษาโรคทุเรียน โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.สงขลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตร อ.สะเดา และผู้เชี่ยวชาญเช่นนายเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม( ปาดแม่โจ้พันธุ์ไม้ )
ด้าน ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา เปิดเผยว่า จะดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนรักการปลุกทุเรียนความรู้สึกเราอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดงานประกวดทุเรียนพื้นเมือง ประกวดธิดาทุเรียน เพื่อนำร่อง โปรโมทให้อำเภอสะเดาเป็นเมืองทุเรียนที่มีคุณภาพ อยากให้คนไทยที่อยากทานทุเรียนไม่ต้องนั่งรถไปกินทุเรียนมูซังคิง พวงมณี ถึง อ.เบตง ต้องมากินที่อำเภอสะเดาเท่านั้น และขณะเดียวกันเร่งทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งขายไปยังประเทศจีนเนื่องจากยอดส่งออกไปยังประเทศจีนแค่หนึ่งใน 10 ของพลเมือง ประเทศจีนมีความต้องการบริโภคทุเรียนมากเนื่องจากเป็นประเทศเมืองหนาวการทานทุเรียนช่วยคลายความหนาวได้เพราะมีธาตุฟอสฟอรัส สูงช่วยให้ร่างกายอยอุ่น
ประธานชมคนรักการปลูกทุเรียน กล่าวอีกว่าในอำเภอสะเดามีเกษตรกรลงทะเบียนดำเนินการปลูกทุเรียนจำนวน 2000 ไร่ และที่ยังไม่ลงทะเบียนอีกหลายพันไร่ ทุเรียนที่ปลูกส่วนใหญ่มีพันธุ์มูซังคิง พวงมณี และหมอนทอง
ด้านนายวีระศักดิ์ สงวนสิน สมาชิกกลุ่มผู้ดูแลด้านการตลาดบอกว่าเรื่องตลาดทุเรียนออนไลน์น่าจะเริ่มในปี 64 ซึ่งจะมีการจัดประกวดพันธุ์ทุเรียนบ้าน ทุเรียนพื้นเมือง และทุเรียนพันธุ์ต่างๆใน อ.สะเดา ส่วนการขายในโลกออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มซึ่งสวนทุเรียนทุกสวนจะมีคิวอาร์โค้ดเป็นของตัวเอง รับรองคุณภาพโดยเกษตรอำเภอเพื่อสร้างคุณค่าของมัน ซึ่งน่าจะใช้ทุเรียนของป่าละอูเป็นโมเดล