โครงการ Hatyai Street Art รอยยิ้มหาดใหญ่ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ ของศิลปินจิตอาสา กว่า 50 ท่าน เพื่อสร้างงาน Street Art ที่ “ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” และจะเป็น “จุดแลนด์มาร์ค” ที่สำคัญแห่งใหม่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การรับฟังเสียงของประชาชน เพื่อสร้างงานศิลปะที่สร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย ต่อยอดกิจกรรมนี้ให้เป็น ถนนดนตรี ศิลปะ อาหาร นิทรรศการ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์ผลงานจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส ด้วยกัน ในเฟสแรกจะประกอบไปด้วย 31 ฝาผนัง โดยจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และในเฟสที่ 2 จะประกอบไปด้วยฝาผนังอีก 9 ฝา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2564 ด้วยฝาผนังกว่า 40 ผนัง พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ทำให้โครงการ Hatyai Street Art รอยยิ้มหาดใหญ่ ครั้งนี้ “ใหญ่” สมชื่อเมือง “หาดใหญ่” จริงๆ และก็เป็นที่น่าจับตามองถึงสิ่งดีๆ ที่จะตามมาแก่เมืองหาดใหญ่ จากโครงการในครั้งนี้