กระทรวงมหาดไทย ประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง ย้ายสลับ 13 รองผู้ว่าฯ ตั้งใหม่อีก 71 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 84 ราย โดยเป็นการโยกย้ายสลับจังหวัด 13 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าฯ 38 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสังกัดกรมการปกครอง และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 19 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักในกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 14 ตำแหน่ง โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

คำสั่งดังกล่าวมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าฯใหม่ 38 ตำแหน่ง โดยเป็นรองผู้ว่าฯภาคใต้มากถึง 16 ตำแหน่ง และในโอกาสเดียวกัน มีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าฯทั่วประเทศ 13 คน ในจำนวนนี้ย้ายในภาคใต้ 2 คน ประกอบด้วย นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายพรหมพิริยะ กินุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

เขียน : แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ