วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เดินทางเข้ามอบช่อดอกไม้เป็นการขอบคุณและให้กำลังใจนายกิจ หลีกภัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และคณะผู้บริหารหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว โดยถือว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นตำแหน่ง และให้จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
โดยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทุกคนที่ได้ร่วมใจปฏิบัติงานกันมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี และสิ่งสำคัญคือขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
“อยู่ทำงานมา 25 ปี ทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 4 ปี ที่เหลือได้ร่วมงานกัน ก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เป้าหมายใหญ่ที่สุดคือ ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข เป็นเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือก็คงไม่เกิดขึ้น สุดท้ายขอให้ดูแลสุขภาพ ขอให้มีความสุขอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้โชคดี”
ทั้งนี้อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้พูดติดตลกว่าพรุ่งนี้ จะมาเก็บของวันละชิ้นจนกว่าจะเลือกตั้ง แต่เอกสารก็ไม่ค่อยมีอะไร นอกจากหนังสือ
“รู้สึกใจหายเหมือนกัน ทำงานมานาน หลังจากนี้วางมือทางการเมืองท้องถิ่น แต่ก็มีการทาบทามให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาทีมกิจปวงชนที่มีการฟอร์มทีมใหม่ ผู้สมัครนายกฯ ยังไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่น”
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดแต่ละช่วงการปฏิบัติงานที่สำคัญไว้ อาทิ วันที่ 2-6 พ.ย.วันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 13 พ.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 24 พ.ย. ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 20 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง เป็นต้น