สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดสงขลา ได้โควต้าการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ 5,620 อัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดหางานสาขา หาดใหญ่โทร.074221114 ,สำนักงานจัดหางาน จ.สงขลา โทร. 074314845
จ.สงขลา