วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ บริเวณหน้ารีสอร์ทเคียงเล ม. 7 ตำบลเกาะแต้ว เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3และ ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ตัวแทนบริษัทในการศึกษาผลกระทบ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 200 คน

ซึ่งบรรยากาศในเวทีการประชุม ตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนจากกรมเจ้าท่าได้ชี้แจงถึงความเป็นมาและจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมกับอ้างว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์มาแล้ว

ขณะที่นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้กล่าว และชี้แจงในที่ประชุม และสอบถามประเด็นสงสัย ว่า โครงการดังกล่าวทางบริษัทฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2543 โดยมีรูปแบบการก่อสร้างแบบเขื่อนซึ่งมีระยะห่างจากชายหาดออกไปประมาณ 150 เมตร แต่การก่อสร้างในปัจจุบันกลับนำหินมากั้นเป็นกำแพง ซึ่งจะทำให้เสียพื้นที่ชายหาด พร้อมกับตั้งคำถามว่าเพราะอะไรกรมเจ้าท่าจึงเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง และเมื่อเปลี่ยนแบบใหม่ทำไมไม่ถามชาวบ้านบ้าง

นอกจากนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมเวทีประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นซึ่งต่างไม่เห็นด้วยกับรูปแบบในการก่อสร้างเขื่อนที่ติดชายฝั่งโดยไม่เหลือพื้นที่ชายหาดให้กับชาวประมงพื้นบ้าน และได้ร่วมกันยกมือลงมติร่วมกันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ และเรียกร้องให้กรมเจ้าท่าสั่งยุติโครงการฯ