วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่สนามกีฬา หน้าที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอระโนด ประมาณ 2000 คน พร้อมใจกันออกมารวมตัวเพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบันและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

โดยประชาชนที่เข้าร่วมได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ก่อนที่จะทะยอยกันมายืนเข้าแถวภายในสนามฟุตบอล พร้อมกับถือธงชาติไทย ชูป้ายข้อความ “เรารักสถาบัน” และถือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10)

หลังจากนั้นตัวแทนประชาชนได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยระบุว่า” ประชาชนชาวระโนดไม่เห็นด้วยกับการจาบจ้วงสถาบัน ในทุกกรณี และประชาชนชาวระโนดยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดี และจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขีพ” และให้รัฐบาลดำเนินการกับคนที่จาบจ้วงสถาบันฯ

โดยมีนายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นคนมารับหนังสือ พร้อมกับนำประชาชนที่เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย – เพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราช พร้อมกับเปล่งเสียงตะโกน “ทรงพระเจริญ” 3 จบ ก่อนที่ประชาชนที่เข้าร่วมจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบ

และนอกจากที่อำเภอระโนดแล้วยังมีชาวอ.สทิงพระ ชาวอ.กระแสสินธุ์ก็ออกมารวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยหลังจากนี้ก็จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างต่อเนื่องหากกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดติพฤติกรรมที่จาบจ้วง…