8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปรเจกปีประมาณ 2564 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา