วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่  ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี 2563  (Best Responsible Tourism 2020)      

เมื่อ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ททท. จัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จำนวน 15 ชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ( Thailand Rural Tourism Award ) ถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีความสำคัญในแวดวงการท่องเที่ยวของไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติอันงดงาม และความโดดเด่นของชนบทไทยที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือ

ผลการประกวด วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Responsible Tourism 2020) “ชุมชนสีเขียว” บนความหลากหลายของวิถีชีวิตเกาะลันตา เสน่ห์แห่งผู้คนและวัฒนธรรมชุมชนที่อยู่อาศัยหลากหลายเชื้อชาติที่ยังคงดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในการหาเลี้ยงชีพ พร้อมขับเคลื่อนชุมชนชาวบ้านสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน จนนำไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อชุมชน สร้างรูปแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่ธรรมชาติ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อ.เมือง จังหวัดตรัง ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Responsible Tourism 2020) หนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ำและป่าไม้ และได้นำมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมแนวผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งป่าไม้และโขดหิน สร้างความประทับใจด้วยทัศนียภาพสองฝั่งคลองแวดล้อมด้วยสวนผลไม้ สวนยาง สวนปาล์ม และร่มรื่นด้วยต้นไม้ริมคลอง อีกทั้งบางช่วงบางตอนริมคลองเป็นโขดหินน้อยใหญ่ เสมือนพายเรือผ่านช่องเขาหินตลอดเส้นทางการล่องแก่งตามลำน้ำกว่า 4 กิโลเมตร ด้วยระดับน้ำไม่ลึกและกระแสน้ำไม่แรงเกินไป จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย  

วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม อันดับ 2 ประจำปี..2563  (Best Creative Experience2020) ที่นี่ไม่มีอะไรจะให้ มีแต่หัวใจและความสุข” สโลแกนจากใจของชุมชน สะท้อนวิถีชีวิตชาวเลดั้งเดิมที่เชื่อมโยงความเรียบง่ายจากผืนน้ำและแหล่งกำเนิดชีวิตของผู้คนในชุมชนสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ จุดเริ่มจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ใครจะคาดคิดได้ว่า หางอวนของชาวประมงที่ใช้ช้อนปลาช้อนกุ้งจะกลายเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์มากมาย ดินโคลนที่ใช้วางลอบดักปูกลายเป็นเครื่องสำอางที่ส่งออกขายไปต่างประเทศ รวมถึงพืชพรรณเครื่องสมุนไพรที่ปลูกไว้รับประทานในครอบครัวได้กลายเป็นเครื่องพริกแกงใต้จำหน่ายไปทั่ว แม้แต่อาหารทะเลสด ๆ จากการทำประมงพื้นบ้านก็กลายเป็นสินค้าชูโรงชวนให้ไปลิ้มรสความอร่อยของอาหารถิ่นผ่านการสร้างสรรค์

กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Creative Experience 2020) ชุมชนร่อนแร่ แมกไม้ สายธาร หุบเขา และหมอกหนา…เสน่ห์แห่งวิถีชาวบ้านหาดส้มแป้น ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองแร่มากว่า 100 ปี สู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการร่อนแร่ ทำขนมไทย รวมถึงศิลปะการแสดงระบำร่อนแร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่บอกเล่าเรื่องราวของคนร่อนแร่ชาวระนองในอดีตได้อย่างแจ่มชัด เช่นเดียวกับการต่อยอดนำเอาแร่ดีบุก และแร่ดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกแร่ดินขาวในรูปแบบของที่ระลึกต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำชิ้นงานเซรามิกฝีมือตัวเอง

และบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Homestay 2020) โฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง พัฒนาพื้นที่ภายหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนกลายเป็นรูปแบบโฮมสเตย์ปากคลองสิเกา หากได้หลับตาลงในเรือนพักที่เปิดโล่งหันหน้าสู่ชายคลองที่เรียงรายด้วยกระชังนับร้อย นั่นคือบรรยากาศของโฮมสเตย์เหนืออ่าวสิเกาที่ไม่เหมือนใคร และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวแห่งวิถีชาวประมงพื้นบ้าน พาไปสัมผัสและเข้าใจในระบบนิเวศชายฝั่ง จากที่ลุ่มต่ำปากคลองสิเกา สู่ป่าชายเลน และเวิ้งอ่าวสีมรกตในทะเลเปิด ทุกเรื่องราวความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ล้วนเชื่อมาโยงถึงกันได้ด้วยอาหารทะเลสด ๆ ปรุงรสชาติท้องถิ่นแท้ ๆ ที่วางเสิร์ฟอยู่ตรงหน้านั่นเอง