นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสพร้อมด้วย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานพิธีขอบคุณและรับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization (CFO) ) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

ทั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับในปีนี้หาดทิพย์ ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,076 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และโรงงานพุนพินจ.สุราษฎร์ธานี (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,839 ตัย คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) โดยมีข้อมูลการผลิตในปี 2561 เป็นปีฐาน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หาดทิพย์ ยังคงมุ่งมั่นกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งจะดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ( Carbon Footprint of Products : CFP) ให้ครอบคลุมทุก SKUs ที่บริษัททำการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการบรรลุเป้าหมายด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป