สงขลา – วงดนตรีลูกทุ่งวัฒนธรรมไหดำ ท่าข้าม ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง เติมความสุขให้ชุมชน

นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในฐานะหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งวัฒนธรรมไหดำ ท่าข้าม กล่าวว่า ทางอบต.ท่าข้าม ให้การสนับสนุนวงดนตรีเต็มที่ ทั้งการใช้สถานที่ฝึกซ้อม การใช้รถนำคณะไปแสดง และการเอื้อประโยชน์อื่นๆ

“ผมก็เป็นสมาชิกในวงดนตรีคนหนึ่ง และชอบร้องเพลง อยากอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งให้คู่กับชุมชน รวมทั้งเติมความสุขให้คนชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม”

นายพิกุล ทองดีเลิศ  ผู้จัดการวงดนตรีลูกทุ่งวัฒนธรรมไหดำ ท่าข้าม กล่าวว่า วงดนตรีไหดำ ท่าข้าม เดินสายเล่นดนตรีตามงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง รวมทั้งเล่นต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงานที่ อบต.ท่าข้าม โดยมีการแต่งกายพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สมาชิกกว่า 30 คน ล้วนเป็นคนในชุมชนทั้งหมด การใช้ชื่อวงดนตรี “ไหดำ” เกิดจากการนำยางในรถจักยานผูกไว้ที่ปากไห ใช้วิธีการดีดทำให้เกิดเสียง และทาสีไหให้เป็นสีดำเป็นเอกลักษณ์

รวมถึงมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด อาทิ ไห กีตาร์ กลองชุด คีย์บอร์ด แอคคอร์เดียน ขลุ่ย ปี่ ฉิ่ง และมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น อย่าง ไห แทนเสียงกลองและเสียงเบส, คาฮอง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะรูปร่างคล้ายกล่อง ประดิษฐ์จากกล่องลังไม้ และนำกลองมโนราห์ควบคุมจังหวะ

อ่านเพิ่มที่ หนังสืมพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1059