นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เผยว่า อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางกล่ำและเครือข่ายท่องเที่ยวบางกล่ำควนเนียง จะจัดให้มี”ตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี”ที่บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่10 ตุลาคม2563เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา

นายอำเภอบางกล่ำ กล่าวว่า ภายในบริเวณตลาดน้ำจะแบ่งเป็น9โซนหลักๆคือ1)ท่าน้ำ3มิติ เป็นจุด”เช็คอิน”ของตลาด โดยมีจุดเด่นคือ ภาพวาดสตรีทอาร์ต3มิติ ประติมากรรมนกกระยางยักษ์และสะพานสายรุ้ง 2)ของกินถูกปาก3)ของฝากถูกใจ4)เกษตรปลอดภัย5)ลานเด็กยิ้ม6)มุมอินดี้7)สุขใจวัยเก๋า8)กิจกรรมทางน้ำและ9)บริการนำเที่ยว ทั้งนี้ตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้เป็น”ตลาดปลอดโฟม ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ และปลอดภัย”ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและการให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และตลาดเกษตรม.อ.

นอกจากนั้น ยังมี”ตลาดน้ำ3ดี”คือ”บรรยากาศดี”ตั้งอยู่ริมคลองธรรมชาติ ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ “ของกินดี”ดีต่อสุขภาพและ”กิจกรรมดี”ดีต่อใจ ตอบสนองความต้องการของผู้คนทุกเพศทุกวัยแล้ว บริเวณด้านหน้าของตลาดน้ำ เรายังมี”ตลาดปลา”และ”ตลาดนัด”ซึ่งมีพืชผักพื้นบ้าน อาหารทะเลสดจากทะเลสาบสงขลาและสินค้าที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อด้วย เรียกว่ามาตลาดน้ำวันเดียวได้เที่ยวทั้งอำเภอบางกล่ำและควนเนียงซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน ทั้งยังได้เช็คอิน ชิม ช้อป ครบเครื่อง