วันนี้(28 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา ตัวแทนประชาชนจากอำเภอจะนะ 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.นาทับ ต.สะกอม และต. ตลิ่งชัน กว่า 50 คน เดินทางมารวมตัวกันในการยื่นหนังสือคัดค้านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจะนะ และขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะพื้นที่ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จากพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อเตรียมรองรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งวันนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการประชุมคณะกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาในการเปลี่ยนผังเมือง เพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมจะนะ โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม

ขณะที่ในช่วงเช้าทางกลุ่มผู้คัดค้านได้ปักหลักอยู่หน้าศาลากลางพร้อมกับชูป้ายคัดค้านโครงการและเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งระงับการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พร้อมกับสลับกันพูดถึงความไม่ชอบมาพากลของการดำเนินโครงการดังกล่าว ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและควบคุมดูแลความสงบของเจ้าหน้าที่อส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกว่า 30 นาย

เวลาประมาณ 14.00 น. เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อกลุ่มผู้คัดค้านได้เคลื่อนตัวโดยพยายามบุกเข้าไปเพื่อขึ้นไปยื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่ห้องประชั้น 2 โดยกลุ่มผู้คัดค้านได้บุกฝ่าการสะกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ประตูเข้าศาลากลางบริเวณชั้น 1 มาได้ พร้อมเดินขึ้นบันไดไปชั้น 2 ซึ่งระหว่างทางมีเจ้าหน้าที่สะกัดเป็นระยะ แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสกัดกลุ่มผู้คัดค้านได้ พร้อมกับบุกเข้าไปภายในห้องประชุม ขณะที่ทางคณะกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากำลังนั่งประชุมกันอยู่

หลังจากนั้น นายรุ่งเรือง ระหมันย่ะ แกนนำรักษ์ทะเลจะนะ ได้ยื่นหนังสื่อคัดค้านโครงการฯและให้ยุติการประชุมให้แก่ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และโยธาธิการจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาให้ยุติโครงการเปลี่ยนผังเมืองใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ โดยรายละเอียดในหนังสือที่ยื่น ระบุว่า

“ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน หรือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยการอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 พร้อมกันนี้ ให้ ศอ.บต.ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งนั้น
พวกเราได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เพื่อนำไปดำเนินการใดๆในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 อันเห็นได้ชัดว่าเป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่าเวทีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้นด้วย

ดังนั้นการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่กำลังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 เราจึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอจะนะตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 28 กันยายน 2563”

ภายหลังจากที่กลุ่มผู้คัดค้านได้ยื่นหนังสือให้กับรองผู้ว่าฯและโยธาธิการจังหวัดสงขลาแล้ว ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากห้องประชุมด้วยความสงบ