Army Run to Army Game 2018 – 2019 สนาม 3 ครึกครื้นวิ่งกันมัน กว่า 3,700 คน

วันนี้(13 ม.ค.62, 0600) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกุศล “เดิน วิ่ง ArmyRun To ArmyGames 2018-2019 สนามที่ 3” ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน และประชาชนผู้สนใจในด้านกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สร้างบรรยากาศชื่นมื่นสนุกสนานกันถ้วนหน้า

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 และจัดหารายได้สมทบทุนในการแข่งขัน ที่จะจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน อีกทั้งกิจกรรม “เดิน วิ่ง ArmyRun To ArmyGames 2018 – 2019” ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน และเยาวชน สนใจในด้านกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และ เดิน – วิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กม. ชิงถ้วยชนะเลิศ จาก มทภ.4