รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช-สิชล-สมุย กับ SichonSeahore เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ประมาณ 40 นาที สู่เกาะสมุย https://konnakhon.com/4004/