กยท จัดสวัสดิการ”ช่วยเหลือทายาทกรณี เกษตรกรเสียชีวิต”