13 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (งาน Event ประจำปี) ประกอบด้วย กิจกรรม Hatyai Hard Sale ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน 2563 กิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ จัดระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 ประเพณีถือศีลกินเจ กำหนดจัดแถลงข่าว ในวันที่ 3 ตุลาคม และจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม และเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2564 มี นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาคมไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มส่งสัญญาณบวกที่จะกลับมารองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้กลับมามีความแข็งแกร่ง รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว Event เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

“การผลักดันกิจกรรมดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ จึงจะสามารถให้การขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้” นายอำพล กล่าว และว่า

การหารือได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม รวมถึงมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและอยากมาเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น