16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดประชุมเตรียมจัดงาน “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจําปี 2563” ณ ห้องเรียนขงจื้อ หอประชุมชั้น 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันกำหนดชื่องานที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ ใช้ชื่องานว่า “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 2563 Hatyai Moon Festival 2020” โดยมีสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา และสมาคมร่วมใจสามัคคีธรรม เป็นผู้รับผิดชอบการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.30 น. ณ บริเวณถนนธรรมนูญวิถี หน้าสถานีรถไฟ ตั้งแต่แยกโรบินสัน จนถึงแยกถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตั้งแต่แยกหมอสมโภชน์จนถึงธนาคารออมสิน

โดยกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้คือ การจัดแสดงหอสักการะฟ้า “เทียนถาน” จำลองขนาดสูง 10 เมตร กว้าง 12 เมตร ใช้วัสดุโฟมแกะสลักลวดลาย ไม้ ไวนิล สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด และอื่นๆ ตกแต่งด้วยไฟหลากสี ไฟแสงสว่าง ฯลฯ และการแจกเหรียญเงินแท้ซึ่งมีรูปสลักหน้าหลังเป็น หอสักการะฟ้า “เทียนถาน” และหมีแพนด้า ซึ่งทางฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ กับทางสถานีตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการดูแลควบคุมงานในรูปแบบ New Normal ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด – 19 ส่วนของอบจ.สงขลา ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว ในภาคส่วนของอำเภอหาดใหญ่นั้นจะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการดูแลพื้นที่ร่วมกันกับฝ่ายตำรวจ ทหาร และพลเรือน เป็นประจำในทุกปี และจัดกำลังอส.เพื่อดูแลพื้นที่อีกด้วย ส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่จะทำการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณเพื่อจัดงานเป็นผลประโยชน์แก่การท่องเที่ยวของหาดใหญ่ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจะมีการสนับสนุนในเรื่องของการประสานงานร่วมกันในหลายๆ ฝ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ จะทำการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวนี้อีกด้วย และในส่วนของการสนับสนุนจากทหารนั้น จะมีการจัดกองกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนของตำรวจ ที่นอกจากเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนั้นยังคงเข้ามาให้การช่วยเหลือในส่นของการจัดการจราจรให้มีความเรียบร้อย

 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้มีสุขภาพจิตที่ดี จากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยในวันที่ 19 กันยายน 2563 นี้จะมีการจัดแถลงข่าว งาน “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 2563 Hatyai Moon Festival 2020” เวลา 16.00 น. ณ ห้องสันติภาพ (ชั้น 7) โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา