สงขลา : “ทํางานที่วชช.สงขลามามากกว่า 10 ปี รู้สึกภูมิใจทุก ครั้งที่นักศึกษาจบไป บางคนมีงานทํา ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม คนที่มาเรียนกับเราบางคนขาดโอกาสในการเรียนต่อ ช่วงวัยรุ่นเมื่อกลับมาเรียนใหม่คนเหล่านี้ ตั้งใจมากกว่าเดิม ตรงนี้ทําให้พี่มีแรงทํางานต่อไป”

“ครูอุ๋ย” หรือ นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดใจเล่าความ ภาคภูมิใจในการทํางาน เธอเกิด และใช้ชีวิตวัยเด็ก อยู่ที่ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ช่วงมหาวิทยาลัยตัดสินใจเรียนที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทํางานครั้งแรกบรรจุเป็นครูโรงเรียนระดับประถม ศึกษาก่อนได้รับโอกาสให้เข้ามาทํางานที่วิทยาลัย ชุมชนสงขลาเมื่อพ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นยุคก่อตั้ง วิทยาลัยชุมชนสงขลา

“ทํางานที่วชช.สงขลามามากว่า 10 ปี รู้สึกภูมิใจ ทุกครั้งที่นักศึกษาจบไปบางคนมีงานทํา ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม คนที่มาเรียนกับเราบางคนขาดโอกาสในการเรียนต่อ ช่วงวัยรุ่นเมื่อกลับมาเรียนใหม่คนเหล่านี้ตั้งใจ มากกว่าเดิม ตรงนี้ทําให้พี่มีแรงทํางานต่อไป”

“ครูอุ๋ย” เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา แบ่งเวลาให้กับการเรียนช่วงวันอาทิตย์เพิ่มเติม ทำให้เติมเต็มความสุขตรงที่ได้พบปะเพื่อนใหม่ ได้คอนเน็กชั่นกับอาจารย์เพิ่มเติม

 

สิ่งสำคัญคือ เปิดมุมมองใหม่ ให้กับการใช้ชีวิต!