ชวนเที่ยวกาชาดสตูลวิถีใหม่! เตรียมการจัดงาน “ฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่”​ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานส่วนราชการแบบชีวิตวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.นี้

4 สิงหาคม​ 2563 นายศักระ กปิลกาลญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัด “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563”​ (ฝ่ายการจัดแสดงผลงานของส่วนราชการ) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นายวิฑูร อินทมณี เกษตรจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาการจัดผังแสดงพื้นที่จัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563”​

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปข้อมูลส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่ประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563”​ ระหว่างวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2563 โดยมี 14 หน่วยงาน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดสตูล จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์, เทศบาลตำบลคลองขุด จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักงานพลังงานสตูล จัดนิทรรศการพลังงานวิถีใหม่, บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการการตลาด ประชาสัมพันธ์ของบริษัท, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล การแสดงความสามารถ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการสืบสานงานพ่อ ภายใต้เกษตรวิถีใหม่, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สาธิตระบบ Smart Farmer ด้วยพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์, สำนักงานสาธารณสุขสตูล จัดนิทรรศการสมุนไพรต้านโควิด-19, อบต.ทุ่งหว้า จัดนิทรรศการอุทยานธรณีโลกสตูล, สำนักงานพัฒนาชุมชนสตูล จัดนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล, สำนักงานอุตสาหกรรมสตูล จัดนิทรรศการอุตสาหกรรมปันสุข สนับสนุนช้อปวิถีใหม่, สำนักงานวัฒนธรรมสตูล จัดนิทรรศการบวร On Tour และทริปเบิลบอร์ดแบรนด์ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต 3BB รวม 30 บูธ บนพื้นที่ 12×66 เมตร โดยมีการจัดเว้นระยะห่างบูธ ข้างละ 1 เมตรด้วย

“ขอเชิญชวนให้ชาวสตูลทุกคนเที่ยวงานกาชาดสตูล เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ที่จัดไว้ให้ภายในงาน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจคัดกรอง ณ จุดตรวจทั้ง 3 จุดก่อนเข้าไปในบริเวณงานด้วย” นางศุภมาส กล่าว