วันนี้ (11 ก.ย. 63) บริเวณถนนกาญจนวนิช หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้คู คลอง และพื้นที่น้ำท่วมขังบ่อยครั้งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว อาทิ การเสริมยกผิวจราจร เพิ่มช่องรับน้ำ รางระบายน้ำ ล้างท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหล เป็นต้น เพื่อบรรเทาความดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลคอหงส์ ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังที่รอการระบาย เนื่องจากน้ำป่าที่ไหลลงจากเขาคอหงส์มีปริมาณมากเกินกว่ากำลังของท่อระบาย ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้ไหลเอ่อล้นท่วมถนนกาญจนวนิชและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับแอ่งกระทะ นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำบริเวณคลอง ร. 5 พบว่าคลองมีลักษณะแคบและตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทางจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ตรงจุด ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้นจะต้องลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวถนนกาญจนวนิชว่ามีพื้นที่หรือเส้นทางน้ำในการเบี่ยงน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังท่อระบายน้ำอื่นๆ หรือไม่ และมีพื้นที่ใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายแก้มลิงที่จะใช้รองรับน้ำและพักน้ำไว้เพื่อรอเวลาระบายออก

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ฝากเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนในการร่วมกันดูแลพื้นที่ที่เป็นช่องทางการระบายน้ำ รวมทั้งเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูแลและงดทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนและเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้คำนึงถึงการระบายน้ำ ทางไหลของน้ำ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้

ขอขอบคุณ….

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.ย. 63