“ผู้ว่าฯยะลา”​ เปิดเมืองท่องเที่ยว หลังโควิด-19 ต้อนรับ พสบ.จชต.เที่ยวล่องท่องยะลา แลเมืองนิบง ยลถิ่นกือเลาะ ชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ จิบกาแฟคีรีเขต

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะ สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 1 – 15 นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พสบ.จชต รุ่นที่ 13 พร้อมด้วยองค์กรนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมกิจกรรม “เที่ยวล่องท่องยะลา แลเมืองนิบง ยลถิ่นกือเลาะ ชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ จิบกาแฟคีรีเขต”

ทั้งนี้ เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวยะลา ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลา แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 โดยเริ่มจากการร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

จากนั้น ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมชมแปลงทดลองการปลูกกาแฟ โรบัสต้า และ อาราบีก้า พร้อมชิมกาแฟท้องถิ่นของจังหวัดยะลา กิจกรรมล่องเรือดื่มด่ำและชมทัศนียภาพความงามของเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนที่ริมเขื่อนบางลาง

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางชมสวนทุเรียนพร้อมชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ ซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบศาสนกิจทั้งพุทธหรืออิสลาม อย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป ด้วยการยึดวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโรค ตั้งแต่การล้างมือให้สะอาด การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยและไม่อยู่ในสถานที่แออัด อันจะช่วยป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

สำหรับกิจกรรม เที่ยวล่อง ท่องยะลาฯ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 เป็นหนึ่งในแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยเพราะจังหวัดยะลา มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง

โดยการท่องเที่ยวต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้นักลงทุนนอกพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นกล้าที่จะลงทุน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย