วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
เวลา 13.30 – 14.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา
1.คุณวีระพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้ากองสวัสดิการเกษตกรฝ่ายพัฒนาเกษตกรและสถาบันเกษตกร
2.คุณสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
3. คุณรุซดาน มะลี คณะเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. คุณนัทฐาภรณ์ คงมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดำเนินการเสวนาโดย
คุณภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
LINE : https://lin.ee/D4Irh1G
Facebook : https://bit.ly/2YytPwR