วันนี้(6 กันยายน 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพบปะเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดสตูล ชาวเกษตรกรสวนยางพารา เจ้าหน้าที่ อสม.ทั้งจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสตูล มีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และคณะผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ภาครัฐ เอกชน ให้การต้อนรับ

 

ซึ่งการลงมาครั้งนี้เป็นภารกิจการเปิดโครงการนำร่องในจังหวัดสตูล ตามนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมที่ได้ นำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน(Kick off) ซึ่งโครงการตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการนำยางพารามาแปรรูปเป็นวัสดุด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยรับซื้อน้ำยางพาราจากชาวเกษตรกรมาทำเป็นแบริเออร์กันชน ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดการนำร่องและใช้จริง โดยแผนงานต่อไปจะใช้ยางพาราแปรรูปทำเป็นผลิตภัณณ์ทางคมนาคมอีกหลายๆ ชนิดต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ความปลอดภัยทางถนน เป็นสิ่งที่สำคัญการลดอุบัติเหตุก็สามารถต่อชีวิตให้ได้ และยังสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยางพาราด้วย และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำราคาน้ำยางพาราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ชาวเกษตรกรสวนยางพารามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินชมการสาธิตการทำแบริเออร์และการทำเสาหลักของทางคมนาคม และเดินพบปะกับพี่น้องชาวสวนและ อสม ที่มาต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

พร้อมกล่าวชื่นชม อสม. ในจังหวัดสตูลที่เสียสละเพื่อปกป้องจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

………………………………………………………
อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล