# ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตกลงราคาบวก 5 บาทจากราคาน้ำยางสดตลาดกลางสงขลา
#ตะโหมดโมเดล
นางเบญจมล ไพรพฤกษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายคนตัดยางหวะและเกษตรธรรมชาติ จังหวัดพัทลุง บอกว่า ปี 2563 ทำข้อมูล ประชุมเครือข่าย และเตรียมการ เพื่อรวบรวมน้ำยางจากสวนยางอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ที่จะเริ่มดำเนินการ ในปี 2564
สหายโทน และนายสุวิทย์ ทองหอม ที่ปรึกษาเครือข่าย ร่วมให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยจะใช้พื้นที่สวนยางอินทรีย์ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ได้รับอนุญาต 600 ไร่ ผลิตน้ำยาง และจะใช้พื้นที่ 3 ไร่ทำตลาดสีเขียว เพื่อรองรับผลิตผลจากสวนยางยั่งยืน ที่บริเวณน้ำตกลาดเตย
อีกทั้งนายกสมาคม นายเด่นเดช เดชมณี ได้ใช้พื้นที่นี้นำร่องทำอุตสาหกรรมใต้ถุน ตามยุทธศาสตร์ข้อ 4 ของสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ โดยในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย.2563 จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้เครือข่าย ไปศึกษาดูงานการทำถุงมือยางที่จังหวัดสงขลา ซึ่งพี่น้องมีมติสมทบเงินกันเองก่อน คนละ 500 บาท และคดข้าวห่อไปกินเอง
#ชาวสวนยางจัดการตนเอง
สุนทร รักษ์รงค์
ที่ปรึกษาสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
3 กันยายน 2563