นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ผมมาร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 ของโรงเรียนธรรมวิทยา ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 โดยวันนี้ทาง พลเอกสุรเชรษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน โดยในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับรางวัลการผ่านประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในเรื่องการจัดการศึกษาดีเด่น ระดับเพชร ให้กับโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ดำเนินการในการดูแล การบริหารจักการ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดลำดับระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน ตามขนาดของการศึกษา

โดยในส่วนของโรงเรียนธรรมวิทยา ได้ในลำดับเพชร ซึ่งดูใน 4 ด้านด้วยกัน คือ 1.เรื่องการบริหารจัดการในด้านสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆเหมาะต่อการสอนหรือไม่ 2.คุณภาพของการจัดการศึกษา 3.คุณภาพของผลผลิตศิษย์เก่า 4.ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน เมื่อดูทั้ง 4 ด้าน พบว่า โรงเรียนธรรมวิทยามีครบทั้ง 4 ด้าน และมีอีกหลายโรงเรียนด้วยกัน

“วันนี้โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เปิดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 เป็นวันแรก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้มอบโล่โรงเรียนการจัดการศึกษาระดับเพชรเรียบร้อยแล้ว”

นายภาณุ กล่าวต่อว่า ในโอกาสเดียวกัน ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนธรรมวิทยา ซึ่งมีด้วยกัน 40 คน จะเห็นได้ชัดเจนว่า ศิษย์เก่าที่ได้รีบการยกย่องมีความหลากหลาย ซึ่งเด็กเหล่านี้นอกจากสำเร็จในด้านการศึกษาแล้ว ยังสำเร็จในอาชีพด้วย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมได้เป็นตัวอย่างให้กับบรรดาลูกศิษย์ของโรงเรียนด้วย

“ผมในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯได้สนับสนุนจัดทำเสื้อเกียรติยศ มอบเป็นรางวัลให้กับบรรดาศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ทั้ง 40 รุ่น โดยมีคุณหมอ อาจารย์และอีกหลายสาขาอาชีพที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น”

นายภาณุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จะมีจัดไปจนถึงวันที่ 9 ซึ่งวันที่ 8 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และงานวันสุดท้ายจะมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะมาคุยเรื่องงานอาชีวะศึกษาและมอบรางวัลให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิด้วย