“ไอริน” ดึงผ้าท้องถิ่น เติมไอเดีย-นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์บาติก ยกระดับความสวยหญิงใต้!

นางสิริน ชีพชัยอิสระ หรือ “พี่นก” กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ “ไอริน ผลิตภัณฑ์บาติก” เผยว่า ตนเป็นคนรักในการแต่งตัว ชื่นชอบเรื่องแฟชั่นมานาน ถือว่าเป็นหนึ่งในความชอบความสุข มองว่าแฟชั่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ได้เป็นการฟุ่มเฟือย วันหนึ่งมีโอกาสร่วมงานกับ “คุณโอ๊ป” นางสาวกัญภัส งาดีสงวนนาม ในเวทีการประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2018

จึงเป็นที่มาของแบรนด์ไอรีนผลิตภัณฑ์บาติก ตัดสินใจนําผ้าจากชุมชนเล็กๆ มาเติมไอเดีย ออกแบบตัดเย็บ เพื่อให้ใส่ได้ในชีวิตประจํา โดยนําผ้าจากกลุ่มชาวบ้านสองกลุ่มคือ ผ้าบาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย ผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนปาดังเบซาร์ มีจุดขายคือการเขียนลายด้วยมือผืนต่อผืนไม่ซ้ำ ด้วยลายธรรมชาติ และผ้าปาเต๊ะจากนราธิวาสซึ่งมีเอกลักษณ์เช่นกัน

“คนที่ผลิตผ้าคือต้นน้ำ พี่เป็นกลางน้ำที่เอาผ้ามาต่อยอดทําอย่างไรผ้าดูดีทันสมัยได้รับการยอมรับ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ของ องถิ่น สร้างสเตอร์ ทําให้ผู้บริโภครู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งดีๆ สร้างรายได้ให้กลับไปที่ชุมชน

ใครสนใจแบรนด์ไอรินเข้าไปดูช้อปสินค้าได้ที่ ถ.สามชัย ซ.3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 13.00 – 19.00 น.

ไอรินผลิตภัณฑ์บาติก