• เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการจัดทำกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

  .
  โดย อบจ.สตูล ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2563 กำหนดรวบรวมขยะอันตราย 2 ครั้งๆ แรกวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายของจังหวัดสตูล รวบรวมขยะอันตรายได้ทั้งสิ้น 12.4 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 7 ตัน นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
  .
  .
  พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสตูล ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อบต.ท่าแพ อบต.ตำมะลัง อบต.นาทอน โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลควนกาหลง และ โรงพยาบาลมะนัง ซึ่งแต่ละหน่วยงานรวบรวมขยะอันตรายได้มากกว่า 500 กิโลกรัมขึ้นไป
  .
  .
  โดย อบจ.สตูล ตั้งเป้าจัดเก็บขยะของเสียอันตรายให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งปีนี้เก็บได้ 12.4 ตัน ปีต่อไปจะต้องเพิ่มให้ได้100% หรือประมาณ 24 ตัน


“ปีนี้ อบจ.สตูล ได้เสนอนวัตกรรมเครือข่ายขยะอันตรายสตูล เพื่อเข้ารับการประเมินจากโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 และเนื่องจากความสำเร็จที่เห็นผลอย่างชัดเจน จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งจะสามารถรวบรวมขยะอันตรายได้ประมาณ 10 – 15 ตัน” นายสัมฤทธิ์ กล่าว และว่า

หากมีปริมาณขยะอันตรายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอาจจะส่งไปกำจัด 3 เดือนครั้ง จากปกติคือปีละ 2 ครั้งอย่างที่ปฏิบัติมา ซึ่งสตูลอาจเป็นอบจ.เพียงแห่งเดียวในประเทศที่จัดสร้างอาคารฯ ดังกล่าว

.
นายสัมฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ขอฝากความหวังไว้กับทุกคนทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมขยะอันตรายและสร้างความรู้ความเข้าใจการทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกวิธี เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวสตูลต่อไป

#ขอบคุณข้อมูลจาก News Radio Thailand Satun