วันนี้(29 สิงหาคม 2563) ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองม่วงงาม ต.ม่วงาม อ. สิงหนคร จ.สงขลา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. เขตหลักสี่ กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เปิดเวทีสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ส.ส. เขต 4 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ และกรรมาธิการฯ นายรัฎฐา เนตรสว่าง ปลัดอำเภอสิงหนคร เข้าร่วม

โดยเวทีดังกล่าวมี ดร. วิเชียร รุจิธำรงกุล และคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิของประชาชนที่พึงมีในสังคม และแนะนำวิธีปฎิบัติตามขั้นตอน หากต้องตกเป็นจำเลย

นอกจากนั้น ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และกฎหมายมรดก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ ต.ม่วงวาม และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเวทีสัมมนาเป็นจำนวนมาก


ระหว่างเวทีสัมมนามีประชาชนจาก ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายสิระ เพื่อแก้ไขปัญหาและขอความเป็นธรรมเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ขณะที่นายประไพ ปทุมวัน ชาวบ้าน ม. 10 ต. ม่วงงาม อ.สิงหนคร ได้มายืรนหนังสือต่อร.ต.อ. อรุณ และคณะกรรมมาธิการฯ ให้ช่วยติดตามการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินบริเวณคลองอาทิตย์ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเอกสารไปตั่งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 แต่ยังไม่มีการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ จะนำปัญหาต่างๆ ที่ได้รับนำเสนอในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป


นายสิระ กล่าวว่า ประชาชนคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย และสิทธิของตัวเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชน ซึ่งหากประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมก็จะลดลงไปด้วย

นายสิระ กล่าวต่อว่า คำว่า จากที่พูดกันว่า “คุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น” ซึ่งหลายคดีจะเห็นว่าขบวนการยุติธรรมทั้งระบบ มีการเหลื่อมล้ำกันจริง อย่างคดีบอส กระทิงแดง ดังนั้น หน้าที่ของคณะกรรมมาธิการจะต้องเข้าไปปฎิรูป เริ่มตั้งแต่ ตำรวจ อัยการ อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว นายสิระ ได้ควักเงินส่วนตัวมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมเวที คนละ 500 บาท จนกระทั่งเงินที่พกมาไม่เพียงพอ