#ของดีบ้านฉัน PRD6
ข่าวดี !! ขยายเวลาส่งคลิปประกวด หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้ !!
💥👀 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน” เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
💥👀 การประกวด มี 3 ประเภท ได้แก่
-เยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
-เยาวชนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
-ประชาชนทั่วไป
💥👀 คุณสมบัติผู้สมัคร 💥👀
1. เยาวชน ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
2. ประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
3. สมัครในนามบุคคล หรือเป็นทีม (กรณีสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน)
💥 รับสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 💥
🌞👀 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้เลยค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1DvW-3ctgPEeMFKQac3jpV_T6c4mIiLsu