สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562

เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ (13 ม.ค.62) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานีนครศรีธรรมราช ตรังและนราธิวาส ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562

โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ขอบคุณภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา